Jak zostać uczestnikiem WTZ
Jak zostać...
...uczestnikiem WTZ?

Uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej w Muratynie mogą być dorosłe osoby z niepełnosprawnością, o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej zapisanym w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wydanym przez właściwy organ orzekający tj. Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Chęć uczestnictwa należy zgłosić kierownikowi ośrodka, w celu umieszczeniu kandydata na liście osób oczekujących.

Wymagane dokumenty: podanie, aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, karta kandydata.

Wszelkie informacje można uzyskać kontaktując się z nami telefonicznie pod numerem 84 647 14 89 lub na miejscu – Muratyn 49, 22-650 Łaszczów.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej placówki i zapoznania się z funkcjonowaniem warsztatu. Udzielimy wszelkich informacji i pomożemy załatwić formalności.

Zapraszamy do kontaktu

Adres

MURATYN 49,
22-650 ŁASZCZÓW

Telefon

Scroll to Top
Skip to content